Ekteskap og vielser i India

Sist oppdatert: 13.11.2013 // Utenlandske borgere som inngår ekteskap med indiske statsborger i India må registrere ekteskapet hos lokale myndigheter "Registrar of Marriages". Norske par som ønsker å vie seg hos indiske myndigheter må også følge denne veiledningen. Spørsmål relatert til indiske ekteskapsregler må rettes til indiske myndigheter (for eksempel Indias ambassade i Oslo). Den norske ambassaden i New Delhi kan foreta vielser når brudefolkene er av ulike kjønn og begge er norske statsborgere. Ambassaden har ikke myndighet til å vie indiske statsborgere (ingen ambassade eller sjømannsprest kan forøvrig vie borgere av det land man befinner seg i).

Alle norske borgere som ønsker å inngå ekteskap hos indiske myndigheter (gjelder også norske par) må først kontakte Folkeregisteret for få prøvet sine ekteskapsvilkår. Prøving av ekteskapsvilkår skal foretas ved det Folkeregister man er registrert bosatt i Norge, selv om man er bosatt i utlandet. For borgere bosatt i utlandet skal prøvingen foretas av Folkeregisteret der man sist var registert. For norske borgere uten norsk personnummer eller norsk pass, gjelder egne regler.

For prøving av ekteskapsvilkårene hos Folkeregisteret skal følgende dokumentasjon foreligge:

 • Erklæring fra brudefolkene (utfylt skjema Q-0150) før prøving av ekteskapsvilkårene for den  part som er bosatt i Norge (registrert i Folkeregisteret)
 • Forlovererklæring (utfylt skjema Q-0151)
 • Kopi av pass
 • Evt. Skilsmisseattest (utstedt av fylkesmannen)
 • Evt. Skifteattest (bekreftelse på at evt tidligere bo er delt)
 • Erklæring om skifte (utfylt skjema Q-0160) må alltid foreligge
  • hvis det er under 2 år siden skilsmisse skal tidligere ektefelle underskrive i del I på skjemaet
  • hvis det er over 2 år siden skilsmisse er det tilstrekkelig at vedkommende selv underskriver del III om at fellesboet er skiftet
 • Opplysninger om tilkommende ektefelle (Word / PDF)

Les mer på skatteetatens hjemmeside. 

Etter prøving utsteder Folkeregisteret "Certificate of no Impediment to Marriage" (på norsk "Attest til bruk for ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett" tidl. kalt "Ekteskapsattest"). Denne attesten inneholder informasjon på engelsk om begge parter og er gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdato.

I noen tilfeller krever indiske vigselsmyndigheter at ambassaden verifiserer attesten.

Etter at ekteskap er inngått, må dette registreres i Norge. Dette gjøres ved at de indiske vigselsdokumentene oversettes til engelsk. Disse er:

 • Marriage certificate
 • Registration of Marriage

Vigselssattesten/oversettelsene må legaliseres hos "Subdivisional Magistrate" og i det indiske utenriksdepartement (MEA).  Vigselsattesten må  også verifiseres av ambassaden før den blir godkjent til bruk ved folkeregisteret i Norge. Gebyr for verifisering finner du her.

Nordmenn som er registrert bosatt i Norge må selv kontakte Skatteetaten h.h.v. Skatt nord, Skatt midt-Norge, Skatt sør, Skatt vest eller Skatt øst og sørge for at ekteskapet registreres i Norge.

Ambassaden kan også være behjelpelig med å oversende dokumentene for de nordmenn som er registrert bosatt i India. Ambassaden viser forøvrig til brosjyre fra Barne- og likestillingsdepartementet vedrørende registrering av ekteskapet og vilkår for at ekteskapet skal være gyldig i Norge. Se lenke her.

For informasjon om visum til ektefeller av norske borgere, vennligst se ambassadens informasjon om visum/oppholdstillatelse.

 

Ambassaden kan foreta vielser når brudefolkene er av ulike kjønn og begge er norske statsborgere.

 

Par som ønsker å bli viet ved ambassaden, anmodes om å sende en skriftlig henvendelse til ambassaden på e-post emb.newdelhi@mfa.no for å avtale tidspunkt for vielsen.

Før en vielse kan foretas, må det fremlegges en ”Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok” som fås ved henvendelse til det lokale folkeregisteret. Se link til Skatteetaten for nærmere informasjon. Husk at attesten ikke må være eldre enn fire måneder på vielsestidspunktet. Original attest, samt kopi av begges pass bes sendt ambassaden i god tid før vielsen. Det er en forutsetning at brudefolkene har gyldig opphold i India.

Ambassaden foretar kun vielser i løpet av kontortiden og ingen vielser vil bli foretatt på hellig- og høytidsdager. Ambassadens kontortid er mandag - torsdag 08.30 - 16.30 og fredag 08.30 - 14.00. Lørdag og søndag er ambassaden stengt.

 


Bookmark and Share