For norsk næringsliv

Den norske ambassaden og Innovasjon Norge jobber for å fremme norsk næringsliv og norske interesser, samt profilere Norge og norske produkter. I forbindelse med dette arbeidet bistår vi blant annet med rådgivning og myndighetskontakt, bruk av ambassadørens residens, nettverksbygging og støtter opp under den norske næringslivsforeningen i India.

Det er ca 90 norske virksomheter i India og 60 agenter. Innovasjon Norge holder løpende oversikt over norske bedrifter i India og kan oppgi kontaktinformasjon på forespørsel. Les mer

Det er noen sektorer hvor norske selskap spesielt har potensial til å lykkes i India. Aktuelle sektorer er Energi og Miljø, Maritim, Olje og Gass, og IKT. Et indisk-norsk samarbeid kan også være interessant i andre sektorer, et eksempel er innen sjømat, og da spesielt fiskeoppdrett som kan ha et enormt uutnyttet potensial i India. Innovasjon Norge kan også bistå med rådgivning innen andre områd... Les mer

Innovasjon Norge og ambassaden har utformet retningslinjer for norske selskaper som ønsker å etablere seg i India. Les mer

Innovasjon Norge har utformet en brosjyre til norske virksomheter om hvordan man best driver næringslivssamarbeid i India. Last ned brosjyren (pdf) her Les mer

Regjeringen har lansert en handlingsplan for å gjøre det lettere for norsk næringsliv å benytte seg av FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer. Les mer